top of page

Hvordan hudproblemer påvirker psyken

Oppdatert: 1. apr. 2021

Vi må ta effekten av hudlidelser på selvtillit og psyke på alvor. ⁠

I en undersøkelse gjort av All Party Parliamentary Group(APPGS) på hud og hudproblemer i Storbritannia viste at både barn, unge og voksne med hudproblemer opplever at dette har en stor negativ effekt på selvtillit, sosialt liv, sportslige aktiviteter, søvn, forhold, jobb, utdannelse og mental helse. ⁠

Blant barn og unge sa 85% at de synes det var vanskelig å engasjere seg i aktivitet med andre på egen alder på grunn av hudproblemer.⁠