top of page

Hvorfor rutiner er nøkkelen til en bedre hverdag

Hverdagen kan fort føles ut som hamsterhjul, og som vi kanskje alle har fått en ufrivillig pause fra under Covid-19.⁠

Vi håper vi kan ta med oss en roligere hverdag med videre. Vi gleder oss til sosiale aktiviteter på kalenderen og lange klemmer, men vi ønsker å fortsette med litt lavere skuldre.⁠

Vi kan fortsette med litt lavere forventinger til hva som kan presses inn på en arbeidsdag, på en ettermiddag, på en uke, på en helg, i en måned, i en ferie og på et helt år.⁠

Hos Grønne Gamborg har vi stor tro på å sette av tid til ting som gir oss påfyll, som gjør oss til bedre mennesker og som sørger for vekst. Og for å få tid til disse tingene må rutiner på plass. Det tror vi er nøkkelen til "wellbeing": rutiner. Derfor har vi i januar hatt fokus på våre egne rutiner utenfor jobb, hvordan vi ønsker at hverdagen skal være og hvordan vi ønsker å utvikle oss som individer. Fordi vi tror virkelig at teamet kun virkelig er suksessfullt hvis hvert enkelt individ også føler seg suksessfullt. Uansett hvordan suksess defineres av den unike personen.⁠

Hva er noe som du vil ha mer tid til i hverdagen, som gir deg føles og gjør det bedre?

Comments


bottom of page