Hvorfor rutiner er nøkkelen til en bedre hverdag

Hverdagen kan fort føles ut som hamsterhjul, og som vi kanskje alle har fått en ufrivillig pause fra under Covid-19.⁠

Vi håper vi kan ta med oss en roligere hverdag med videre. Vi gleder oss til sosiale aktiviteter på kalenderen og lange klemmer, men vi ønsker å fortsette med litt lavere skuldre.⁠

Vi kan fortsette med litt lavere forventinger til hva som kan presses inn på en arbeidsdag, på en ettermiddag, på en uke, på en helg, i en måned, i en ferie og på et helt år.⁠

Hos Grønne Gamborg har vi stor tro på å sette av tid til ting som gir oss påfyll, som gjør oss til bedre mennesker og som sørger for vekst. Og for å få tid til disse tingene må rutiner på plass. Det tror vi er nøkkelen til "wellbeing": rutiner. Derfor har vi i januar hatt fokus på våre egne rutiner utenfor jobb, hvordan vi ønsker at hverdagen skal være og hvordan vi ønsker å utvikle oss som individer. Fordi vi tror virkelig at teamet kun virkelig er suksessfullt hvis hvert enkelt individ også føler seg suksessfullt. Uansett hvordan suksess defineres av den unike personen.⁠

Hva er noe som du vil ha mer tid til i hverdagen, som gir deg føles og gjør det bedre?